איפה היינו, מה עשינו ואיפה ראו אותנו?

עיתון קול החוף,  צילום: שרה איקו

עיתון ידיעות חיפה,  צילום:

עיתון חיפה והצפון,  צילום: שרה איקו

עיתון קול החוף,  צילום: שרה איקו

עיתון חיפה והצפון,  צילום: שרה איקו

עיתון קול החוף,  צילום: שרה איקו

עיתון קול החוף,  צילום: שרה איקו

עיתון עכבר פלוס

עיתון קול החוף,  צילום: שרה איקו