אדם: פשוט עשה שינוי בחשיבתך

אדם: שלוט על חייך – החיים יהיו מציאות חייך – כל חייך.
מעבר לאינסוף – כדור חיים ראשך שם סוף לעץ חיים גופך.
אדם: פשוט עשה שינוי בחשיבתך.
ההבדל בין הארבה המרבה להתרבות לבין עץ אחד , הוא בן שרידות חיים – לבין נצחיות חיים.
פשוט הארבה אינו מצליח להבין – את מה שהעץ יודע בחיים.
אדם: קבל את עצמך ואותך כפי שאתה אדם ואיך שאתה בן אדם , קודם כל – הקודם לכל ותישאר בכל.
במילה אדם זורם תדר נצחי של ידע חיים הוא עץ חיים גופך.
ובכדור חיים ראשך נמצא כוח נצחי.
תמקד את כוחך בשלמות איתך , עם עצמך המקבל אותך לסובב את החיים לחייך – ליצור מחייך מציאות חיים לחיים.
להיות מקובל במציאות מקובלת , החיים מקבלים את המקובלים לקבע אותם ולסובב את חייהם בחיים לכל כיווני הרוחות.
דוגמה מעולם הרוח והחומר במה דברים אמורים.
אינטרנט מסובב את כל המדיה והידע בחיים לחייו – ויוצר מחייו מציאות חיים לחיים.
כך גם עשו הדתות.
המציאו מילה שבה החיים – סובבו אותה לחייהן ויצרו מחייהן מציאות חיים לחיים.
ועכשיו נוצר מאבק ביניהם מי ישלוט על החיים של בני האדם בחיים.
דוגמה מעולם החומר במה דברים אמורים: אובר(חברה) מסובבת את כל המכוניות בחיים לשירות ההסעות כמוניות שירות , וכך יוצרת מחייה מציאות הסעות גלובלית בגלובוס לחיים .
ולה אין אפילו כלי רכב אחד הירוקן את חייה בחיים.
אדם שיבין לדעת – לדעת להבין לשלוט על חייו החיים יהיו כל חייו מציאות חייו.
החיים לא יעיפו אותו ברוח – וירוקנו ממנו את חומר החיים שלו.
ועכשיו אדם: כשיאמרו לך "אתה לא מציאותי" תאמר – חיי יוצרים מציאות חיים לחיים.
יאמרו לך "עלייך לקבל טיפול נפשי" תאמר – "אני הסיבה שבגינה בני האדם לא יפגעו נפשית".
– איזה כדור אתה לוקח אדם?
– אני לא לוקח – הכדור בי , שמו כדור חיים ראשי המבין את ידע חיי עץ חיים גופי.
ואראה לך אדם תשובה מושלמת – למקובלים שהחיים מקבלים להעיף אותם בחיים.
אדם: התדר הנצחי והכוח הנצחי זה אנו – אם ניתן חיים אנו לנו.
סל אהרון חשיבה נצחית הבנה אינסופית למציאות קיומית.

comments