זה בזהות הטבעית שלך אדם

אדם: יש לך את זה – תישאר עם זה – עשה לך מלוא חיים מזה – זה בזהות הטבעית שלך אדם.
לא תתבלבל בזהותך זה אתה אדם.
האדם שבך יהיה באופן טבעי בך.
בחיים לא תשאל את החיים היכן אלוהים נמצא בזמן שבני אדם הורגים אדם?!.
האדם הטבעי של כולם – יהיה במלוא החיים בחיים בזהותו הטבעית.
כשהאדם לאדם אדם אין הרג של בני אדם.
ישנה נתינה בין אדם לאדם – וקבלה של אדם לאדם.
לא תשמע בחיים את המשפט "חסר חיות חיים – שכל כולו פחד חיים מהחיים".
והוא – רק החזק שורד.
אם רק החזק שורד , אז מדוע הוא גם מת?
אולי איך שהוא מסתובב החלש משסף את גרונו – וכך שולח את כדור החיים ראשו אל מחוץ לחיים – ואת עץ חיים גופו אל מתחת לחיים , או כעפר ואפר לזבל את החיים.
אדם: יש לך את זה – תישאר עם זה – עשה לך מלוא חיים מזה , תנציח את חייך מזה , תישאר בזהות הטבעית שלך – בה זורם התדר הנצחי שלך , מקורו מלבך שבו זורם דם אדום אדמה אדם.
עץ חיים גופך , ידע אינסופי הזורם בתדר נצחי בך.
כדור חיים ראשך – רוח הבנתית של כוח נצחי ממך.
עץ חיים גופך אחד – כדור חיים ראשך , 0 מעגל אנרגיה , גופך וראשך בחיבור ישיר מכוחה של חשיבה נצחית שלך ממך – שווה 10 – מלוא אנרגיית חיות חיים בך לך ממך לחיים – כנותן חיים.
אדם: יש לנו את זה – התדר הנצחי והכוח הנצחי זה אנו בזהות הטבעית שלנו אדם.
כל זהות אחרת: מוצאים אנו , הורגים אותנו , ממיתים את זהותנו הטבעית ומנציחים זהות לא טבעית.
אדם: תישען במילה אדם תגשים את התדר הנצחי בך – ואת הכוח הנצחי שלך במלוא כוח חיות החיים הנותן חיים , משמעות החיים – ומהות החיים אדם במילה אדם.
הפוך מההישענות על השמיים שיצילו אותנו מאיתנו.
זה לא קרה , קורה ויקרה , אם נמשיך עם זה.
סגל אהרון חשיבה נצחית הבנה אינסופית למציאות קיומית.

comments